آوا ارتباطات

درباره ما

چرا آوا ارتباطات؟!

شرکت آوا ارتباطات ، در اندیشه آینده و همیشه به دنبال توسعه قابلیتهای یک مرکز تلفن حرفه ای میباشد. ما با اندیشه مجازی سازی در راهکارهای مخابراتی برای استفاده سارمانها با هر اندازه‌ای است.
ما می‌کوشــیم کسب‌ و‌ کار مشتریانـمان  را بــه عنـوان شـرکای تجـاری خود، توسعه دهیم. تجربه‌ی ما در زمینه‌‌ی راهکارهای جامع مدیریت مرکز تماس، مسیر پیشرفت‌مان را هموار کرده است.

ممتاز بودن

می‌خواهیم پیشرو باشیم. ویژگی ممتاز ما، اشتیاقی بی‌پایان به نوآوری و بهبود مداوم کیفیت تولیدات و خدمات است.

شفافیت

شرکت ما سیستمی باز و شفاف است. ما اطلاعاتی را که گروه‌های ذی‌نفع در کسب‌و‌کار ما حق دسترسی به آن ‌را دارند، داوطلبانه منتشر می‌کنیم.

مسئولیت‌پذیری

سعی ما ایجاد محیطی است که در آن افراد متکی‌به‌نفس، سخت‌کوش ، منتقد، صریح و صادق باشند و هرکس مسئولیت‌های درون سازمانی و اجتماعی رفتارهای خود را دانسته و به بهترین شکل انجام دهد.

وفای به تعهدات

به تعهدات خود در برابر مشتریان، سهامداران و کارکنان‌مان وفاداریم و اعتماد آن‌ها را پاس می‌داریم. ما افتخار می‌کنیم که برای همه شرکای خود به عنوان یک شریک تجاری پایدار شناخته شویم.

تجربه‌ای متفاوت

علاقه کار با مار رو داری!؟ به تیم ما بپیوند

با تیم حرفه‌ای ما آشنا شوید

ارزش‌های آوا ارتباطات

در نظر داشتن خواسته ها و نيازهای ذینفعان

احترام به حقوق دیگران و حفظ کرامت انسانی

بکارگيری دانش و مهارت در انجام وظایف

ارائه راهکارهایی متناسب با نیاز مشتریان

با ما در تماس باشید